The Next of online growth landscape in Thailand 2022

Formula for Building Customers Loyalty to Increase Revenue

Date & Time: Thursday | 26/05/2022 | 4:00 - 8:00 PM
Venue:

To maintain a competitive advantage, businesses must achieve revenue by building a customer loyalty program.

According to Bain and Co., a 5% increase in customer retention can increase a company’s profitability by 75%. Businesses can usually get current customers to make repeated purchases more easily, and cheaply, than they can find new customers. It means that CEOs are taking a long-term approach not only to ensure sustainable business revenue and to minimize risks, but also to exploit the potential to increase company value and provide a great experience for customers.

So how should businesses build customer loyalty to grow sustainably? There are 4 pillars that leaders must pay attention to:

1- Optimize the user journey
2- Personalized customer experiences
3- Understand holistic view of your customers
4- Life time value

This event is for: Managers, department heads, leaders, M-levels, C-levels from digital transformation, marketing, branding departments, and customer experience development departments.

Days
Hours
Minutes
Seconds

Limited seats only!

Diễn giả kinh nghiệm thực chiến

Hoa Tran Adjust
dũng Bùi Accesstrade

Agenda

Registration – Welcome drink

Welcome and Introduction

Market overview – Business and user perspectives on Mobile Applications

– Understand user needs for mobile apps
– Optimized solutions for business growth growth hack on mobile apps and ways to retain users
– Case studies

Đo lường và phân tích hiệu quả hiệu suất quảng cáo của ứng dụng di động với Adjust

– Hiểu rõ người dùng với giải pháp đo lường dành cho ứng dụng di động

– Giải pháp phân tích dữ liệu mạnh mẽ để tối ưu hóa chiến lược dựa theo mục tiêu KPI 

– Tăng trưởng và thành công với Adjust

5 bước xây dựng hành trình khách hàng dựa trên dữ liệu từ offline lên online

– Cách thu thập đủ dữ liệu người dùng một cách chuẩn chỉnh

 Xác định các điểm quan trọng trong vòng đời người 

– Case study xây dựng hành trình người dùng đa kênh qua các điểm chạm. website, app, offline, online…

Nghỉ giải lao

Networking – thưởng thức bánh trà

Bài học thành công từ VPBank

– Cách xây dựng đội nhóm hiệu quả

– Cách VPBank đã growth hack

– Do & Don’t trong việc ứng dụng công nghệ

Data driven marketing và phát triển sản phẩm xoay quanh Persona từ MoMo

– Cách thu thập dữ liệu, xây dựng và phân tích persona người dùng

– 2-3 persona người dùng tiêu chuẩn của Momo

– Cách phân bổ nhiệm vụ khi phối hợp các phòng ban của MoMo xoay quanh sản phẩm và persona người dùng.

– Case study

Giải đáp thăc mắc, Q&A

Chụp ảnh lưu niệm.

Networking

Địa điểm tổ chức

Địa chỉ: Khách sạn Liberty Central Sài Gòn Riverside - 17 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

WhatsApp in Action

WhatsApp Opt-in

WhatsApp Cart
Reminder Message

Xem lại những webinar Insider đã từng tổ chức

Insider có kinh nghiệm làm việc với hơn 1000 doanh nghiệp toàn cầu và gần 100 doanh nghiệp tại Việt Nam trong xây dựng hành trình khách hàng