#Insider_Growth_Webinar #12

14/10/2021

14:00 - 15:30

Tăng trưởng và Thương hiệu: D2C, M2C, Sàn, App-in-app, CDxP

Các thương hiệu phải làm gì để thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp?
Dưới đây là 10 điều mà hầu hết các bạn cần nhớ nếu muốn gia tăng thị phần.

  1. Tạo ra sự khác biệt và mang ý nghĩa
  2. Đảm bảo thương hiệu của bạn dễ tìm, dễ chọn và dễ mua
  3. Kể câu chuyện về thương hiệu của mình
  4. Mức giá tương ứng với chất lượng và giá trị sản phẩm
  5. Giữ được bản sắc thương hiệu
  6. Làm thương hiệu nổi bật nhất có thể trên các channel
  7. Tối đa hoá tỉ lệ giữ chân và quay lại của khách hàng
  8. Mở rộng thêm kênh và điểm chạm tiếp cận khách hàng
  9. Kích thích nhu cầu mua hàng trong quá trình tìm kiếm
  10. Chuyển đổi số càng nhanh càng tốt

Trong thị trường đầy rẫy những sự cạnh tranh, thương hiệu nào xây dựng thông điệp tích cực – đa điểm chạm sẽ luôn nắm giữ lợi thế cho riêng mình. Thương hiệu cần phải biết đối tượng của mình là ai? Thông điệp như thế nào thì họ sẽ có phản ứng tích cực? Khả năng bị thu hút và phản ứng với thông điệp đó ra sao?

Tại Webinar #12 này của Insider bạn sẽ được nghe về chia sẻ từ Biti’s – TiKi – Insider để biết cách tăng sức cạnh tranh và thị phần.


Đăng ký webinar miễn phí!

Diễn giả đầy kinh nghiệm kiến thức thực chiến từ Biti's - TiKi - Insider

Mr. Cường Nguyễn
Marketing Director

Topic: A Glance through Biti’s 5-year Transformation Journey – Hành Trình Truyền Cảm Hứng của Bitis

– Brand Transformation, cách biến thương hiệu thành câu chuyện truyền cảm hứng 

– Đa Dạng Kênh Bán, lời khuyên cho doanh nghiệp

– Case study thực tế

Ms. Thuỷ Phạm
Business Development Director, Tini Apps

Topic: App in App – Hành Trình Thương Hiệu Đảm Bảo Trải Nghiệm

– Mô hình app-in-app là gì? 

– Lợi ích của doanh nghiệp khi xây dựng mini app so với các hình thức khác như app truyền thống hay website.

– Case Study: Mức tăng trưởng ấn tượng của Infina sau 1 tháng phát hành mini app trên TiKi.

Mr. Jack Nguyen
Regional Managing Director of SEA

Topic: 5 Steps with CDxP to Drive Sustainable Growth For D2C/M2C Across Customer Journey
– 5 Mục tiêu của CDxP cho D2C / M2C

– Xu hướng chính và thành phần chính của D2C / M2

– Thách thức về việc phụ thuộc vào các kênh bán hàng hiện tại

Agenda:

14:00 – Chào mừng và giới thiệu 

14:10 – App in App – Hành Trình Thương Hiệu Đảm Bảo Trải Nghiệm từ Ms. Thuỷ Phạm – TiKi

14:25 – Xây Dựng Hành Trình Người Dùng giữa: Offline, Web/App, Sàn để Tăng Trưởng Bền Vững từ Mr. Jack Nguyễn – Insider

14:40 – A Glance through Biti’s 5-year Transformation Journey – Hành Trình Truyền Cảm Hứng từ Mr. Cường Nguyễn – Biti’s

14:55 – Panel discussion, Q&A

15:15 – Kết thúc

03 quà tặng dành cho 03 người may mắn

Khi đăng ký tham dự webinar

Quà tặng

03 Cuốn sách: "Createch – Cuộc Hôn Phối giữa Sáng Tạo và Công Nghệ"
Đăng ký webinar ngay

Insider Growth Webinar dành cho

C-Level Executives, Founders, Marketing Managers, Product Managers, Customer Engagement professionals, Digital Strategists

Người
1

Đã tham dự các webinar của Insider

C-level
1 %

C-Level Executives, Founders

M-level
1 %

Marketing Managers, Product Managers, Customer Engagement professionals, Digital Strategists

Insider có kinh nghiệm làm việc với hơn 1000 doanh nghiệp toàn cầu và gần 100 doanh nghiệp tại Việt Nam trong xây dựng hành trình khách hàng