การทำ Personalization ทั้งบน Website และ Application สามารถช่วยให้ Nokair มี Conversion rate uplift ถึง 35%

About Nok Air

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ.สายการบินนกแอร์ ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อทางการค้า “นกแอร์” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 ในชื่อบริษัท สกายเอเชีย จำกัด (Sky Asia Ltd.) ต่อมาวันที่ 16 มกราคม 2549 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด” ภายหลังได้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556

“นกแอร์” เป็นชื่อที่ง่ายต่อการจดจำ เป็นชื่อที่สื่อถึงความเป็นมิตร และเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชื่อที่ย้ำความเป็นไทยอย่างแท้จริง

พันธกิจ คือ  นกแอร์มุ่งมั่นเพื่อเป็นสายการบินราคาประหยัดอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดยนำเสนอความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยราคาที่คุ้มค่าแต่คงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ   ความสะดวก ความคิดสร้างสรรค์ และการเอาใจใส่ 

สิ่งที่นกแอร์เน้นย้ำกับทุกฝ่ายมาเสมอคือ การบริการที่ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ   และสะดวกสบายมากที่สุดเมื่อเดินทางกับนกแอร์ ซึ่งได้มุ่งเน้นการเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีกับคน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้โดยสารของเรา ภายใต้แนวคิด นอบน้อม อ่อนน้อม มีน้ำใจ

Insider สามารถช่วยทำให้ Traffic ที่เข้ามามีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่ม Revenue ให้กับบริษัทได้จริง

นกแอร์ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและ Innovation ตลอดมา มีการลงทุนในเรื่องนี้เพราะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารได้จริง เราเป็นเจ้าแรกที่มีการทำ Mobile check-in รวมถึง Mobile application บน Apple watch อีกด้วย ซึ่งตอนนั้นก็ได้ผลตอบรับดีมาก

ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง นักการตลาดต้องทำแคมเปญออกมาเพื่อดึงดูดลูกค้าอยู่เสมอๆเราจึงมองหาเครื่องมือทางการตลาดที่จะสามารถช่วยให้เราลดขั้นตอนในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในแคมเปญที่เราทำ  ซึ่งแคมเปญที่เราทำกับ Insider จะมุ่งเน้นถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น การทำ Segmentation, Retargeting เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์ที่ดีจากนกแอร์ มากไปกว่านั้น Insider สามารถช่วยทำให้ Traffic ที่เข้ามามีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่ม Revenue ให้กับบริษัทได้จริง

Web push notification เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้   

เทคโนโลยีของ Insider ทำให้นกแอร์สามารถเข้าถึงและสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากขึ้นในหลากหลายช่องทาง ซึ่งทำให้นกแอร์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับลูกค้า เช่นการทำ Web push,  App push แนะนำโปรโมชั่น, แนะนำเที่ยวบิน, แนะนำข้อมูลการเดินทางต่างๆ รวมถึงการส่งข้อมูลเตรียมตัวก่อนไฟล์ทบินนั้นๆให้ลูกค้าแบบ Real time และ Personalization ให้ตรงกับความต้องการของผู้โดยสารแต่ละคน ซึ่งการทำ Personalization ทั้งบน Website และ Application  สามารถช่วยทำให้ Nokair มี Conversion rate uplift ถึง 35%

ทีมงาน Insider Thailand และทีมต่างประเทศให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี

Country manager และ  Key account manager จาก Insider ประเทศไทยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี  ทำให้มีการแลกเปลี่ยนไอเดีย และ Use cases ต่างๆ ซึ่งช่วยให้นกแอร์สามารถนำมาต่อยอดความคิดกับแคมเปญใหม่ๆได้อยู่เสมอ 

Platform ของ Insider เป็นเครื่องมือที่ Ready-to-use คือสามารถพร้อมใช้งาน มี feature ให้เลือกใช้เยอะ Insider จึงได้มีส่วนร่วมในการทำให้นกแอร์สามารถเข้าถึงและสื่อสารกับลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้นในหลากหลายช่องทาง เช่นการทำ Web push, App push ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำโปรโมชั่น, การแนะนำเที่ยวบิน, ข้อมูลการเดินทางต่างๆ รวมไปถึงการส่งข้อมูลเตรียมตัวก่อนไฟล์ทบินนั้นๆ ให้ลูกค้าแบบ Real time และ Personalization ให้ตรงกับความต้องการของผู้โดยสารแต่ละคน ซึ่งทำให้ นกแอร์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับลูกค้า
นอกเหนือจากนี้ Insider ยังมี Dashboard ที่สามารถ Monitor ได้แบบ real time ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักการตลาดออน์ไลน์

Digital Marketing Director

Schedule your personalized demo.