Cảm ơn bạn đã đăng ký tham dự Insider Fun & Networking Workshop

Chờ một chút...chúng tôi sẽ kiểm tra chỗ trống và thông báo qua email xác nhận tham dự của bạn. 

Chúc bạn một ngày vui vẻ!

Fun workshop 780x600

Tham dự nhóm Zalo: Insider Exclusive Growth Club để trao đổi và kết nối với C-level, M-Level từ các công ty hàng đầu:

Xem lại những webinar Insider đã từng tổ chức​
Insider Academy
1. Hiểu về cách tiếp cận và hướng triển khai Offline to Online & ngược lại

2. Kịch bản để tận dụng tập khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy tăng trưởng trong dịp Sales cao điểm cuối năm

3. Lắng nghe chia sẻ về hành trình O2O từ diễn giả có kinh nghiệm tư vấn và triển khai O2O lâu năm đến từ Sơn Kim Retail – sở hữu chuỗi GS Group (GS25), Vera, Jockey, Kyo Watami, Mama Sens, Dickies và Jardin Des Sens)

Insider Growth Webinar Series