Xuất hiện tại những nơi khách hàng của bạn có mặt

Một khách hàng chỉ sử dụng WhatsApp, một khách hàng lại chỉ nhấn vào quảng cáo Instagram và một khách hàng khác chỉ thường dùng Email. Tương tác với họ theo các điều kiện, cơ sở của họ - Email, WhatsApp, Facebook Messenger, SMS, ứng dụng di động - và mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn hơn nữa với các API của chúng tôi.

Mở rộng quy mô mà không làm mất liên lạc với từng cá nhân

Nói chuyện với từng khách hàng với tư cách cá nhân bằng cách sử dụng dữ liệu hành vi và trí thông minh dự đoán. Điều chỉnh các nỗ lực tiếp thị và mục tiêu của người dùng dựa trên cách họ phản hồi các chiến dịch của bạn và tương tác với họ vào những thời điểm quan trọng với thông điệp phù hợp.

Nhấp, kéo, thả, xong.

Tạo hành trình cá nhân với Architect rất trực quan và đơn giản. Chọn các mẫu có sẵn dựa trên mục tiêu hoặc theo ngành cụ thể hoặc xây dựng một hành trình tùy chỉnh từ đầu chỉ trong vài phút. Phần tốt nhất của Architect là gì? A/B test và sao chép thông điệp của bạn một cách dễ dàng.

A/B test với những hành trình của bạn

Thử nghiệm, chỉnh sửa và hoàn thiện các hành trình trước khi bạn khởi chạy chúng trong thế giới thực với Công cụ xây dựng hành trình tự động đa kênh của Insider - Architect để tăng tối đa tỷ lệ chuyển đổi.

Tối ưu hóa hành trình với dữ liệu tại thời gian thực

Đi sâu vào khả năng tiếp cận kênh, xem người dùng đã hoàn thành bao nhiêu hành động, chạy báo cáo nâng cao và có được cái nhìn toàn diện về hiệu suất hành trình ngay tại thời gian thực.

Hơn 1000 thương hiệu toàn cầu tin tưởng Insider sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của họ trên tất cả các kênh

vn harward
vn Hyundai Brand
vn Citroen Brand
vn Peugeot brand
vn Nissan Brand
vn citibank
vn alianz
vn bbva
vn gap
vn Ing
vn Maxies
vn Virgin Brand

Đăng ký bản demo cá nhân hóa cho bạn ngay