Dự đoán

Đưa ra quyết định thông minh hơn với AI

Người dùng sắp chuyển đổi, trở thành VIP hay rời trang? Công cụ dự đoán dự đoán do AI dẫn dắt của Insider sẽ thực hiện công việc khó khăn thay bạn. Nó phân tích và dự đoán những gì người dùng sẽ làm dựa trên các mẫu hành vi trong quá khứ và các hành động trong thời gian thực của họ. Điều tốt nhất là gì? Nó sẽ luôn trở nên thông minh hơn.

Giao dịch
Giao dịch

Các mô hình AI độc đáo sẽ dự đoán khả năng mua hàng, thời gian hoạt động, giá trị lâu dài và các chỉ số tương tác chính khác của khách hàng.

Chuyển đổi tùy chỉnh
Chuyển đổi tùy chỉnh

Mở rộng khả năng của AI bằng cách nắm rõ bất kỳ hành vi nào và dự đoán khi nào người dùng của bạn có khả năng hoàn thành mục tiêu đó.

Insights
Insights

Nắm rõ cách khách hàng của bạn được phân phối qua các giai đoạn trong vòng đời khách hàng được dự đoán trước.

Khả năng mua hàng

Các mô hình dự đoán sẵn sàng để sử dụng

Các mô hình dự đoán sẵn sàng sử dụng của chúng tôi phân tích các hành vi trong quá khứ và hành động trong thời gian thực của mỗi người dùng - những gì họ đã mở, xem, nhấp và mua - để dự đoán và lập mô hình Mua hàng, Sở thích, Sở thích, Giá trị lâu dài của khách hàng và Churn. Phewww! Ít ra cũng có một thứ khiến bạn chậm lại. Thiết lập và chạy với các mô hình dự đoán sẵn sàng sử dụng của Insider. Dự đoán mọi thứ từ mua hàng, sở thích, giá trị lâu dài của khách hàng (CLV), sự kiện rời và tùy chỉnh.

Tìm hiểu ngay

Chuyển đổi tùy chỉnh

Dự đoán bất kỳ mục tiêu tùy chỉnh nào

Vượt xa các mô hình tiêu chuẩn. Sử dụng các dự đoán chuyển đổi tùy chỉnh để mô hình hoá bất kỳ hành vi nào của khách hàng. Tùy chỉnh bất kỳ mục tiêu chuyển đổi nào mà bạn đặt ra - giới hạn chính là trí tưởng tượng của bạn.

Tìm hiểu ngay

Insights

Insight dự đoán dễ hiểu

Trang tổng quan phân tích dự đoán của chúng tôi cung cấp cho bạn cái nhìn đầy đủ về vị trí của mỗi người dùng trong vòng đời khách hàng và khả năng hoạt động, vì vậy bạn có thể tự tin thực hiện hoạt động tiếp thị tiếp theo.

Tìm hiểu ngay

Hơn 1000 thương hiệu toàn cầu tin tưởng Insider sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của họ trên tất cả các kênh

vn harward
vn Hyundai Brand
vn Citroen Brand
vn Peugeot brand
vn Nissan Brand
vn citibank
vn alianz
vn bbva
vn gap
vn Ing
vn Maxies
vn Virgin Brand

Đăng ký bản demo cá nhân hóa cho bạn ngay