CDxP: Đột Phá Tiếp Cận Khách Hàng Dựa Trên Công Nghệ AI

WEBInAR | MAY 22, 2024 | 02:00 PM
| ZOom

Khám phá bản chất của CDP và CEP. Tìm hiểu cách tích hợp dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến một cách liền mạch cho chiến lược O2O, tối đa hóa tương tác qua các kênh đổi mới như SMS, Architect và Chatbots, cũng như tận dụng các tính năng tiên tiến như Lead Scoring và Gamification. Dù bạn đang tìm cách cải thiện tích hợp dữ liệu hay mở rộng khả năng tiếp cận kênh, sự kiện này sẽ mang đến kiến thức và công cụ để nâng cao chiến lược tương tác khách hàng của bạn.

days
hours
minutes
seconds

Diễn Giả

Quảng Bùi
Customer Success
Quảng Bùi
Customer Success
Đức Đặng
Head of Performance Marketing
Đức Đặng
Head of Performance Marketing
Hiền Đinh
Head of Marketing
Hiền Đinh
Head of Marketing
Hoàng Dương
Solution Consultant
Hoàng Dương
Solution Consultant
Quảng Bùi
Customer Success
Quảng Bùi
Customer Success
Đức Đặng
Head of Performance Marketing
Đức Đặng
Head of Performance Marketing
Hiền Đinh
Head of Marketing
Hiền Đinh
Head of Marketing
Hoàng Dương
Solution Consultant
Hoàng Dương
Solution Consultant
Quảng Bùi
Customer Success
Quảng Bùi
Customer Success
Đức Đặng
Head of Performance Marketing
Đức Đặng
Head of Performance Marketing
Hiền Đinh
Head of Marketing
Hiền Đinh
Head of Marketing
Hoàng Dương
Solution Consultant
Hoàng Dương
Solution Consultant
Agenda
2 - 2.10 PM
Welcome Speech
2.10 - 2.50 PM
Integrating the Future: Mastering CDP and CEP for Optimal O2O Engagement

Khám phá sự kết hợp giữa CDP và CEP để nâng cao việc tích hợp dữ liệu O2O, tận dụng các công nghệ tiên tiến trong SMS, Architect và Lead Scoring để xây dựng hành trình khách hàng không giới hạn.

2.50 - 3.15 PM
Innovative Channels Unleashed: Enhancing Reach with Chatbots, Gamification, and AIInnovative Channels Unleashed: Enhancing Reach with Chatbots, Gamification, and AI

Khám phá cách chatbots, gamification, và AI có thể biến đổi chiến lược tương tác khách hàng của bạn.

Ai Nên Tham Gia Webinar
  • Giám đốc IT
  • Trưởng nhóm phát triển sản phẩm
  • Giám đốc Marketing
  • Decision-Makers, Senior Executives