Nhận bản demo cá nhân hóa về nền tảng tiếp thị chéo kênh của Insider

Nền tảng tiếp thị chéo kênh của Insider được trang bị đầy đủ các tính năng dễ sử dụng nhưng mạnh mẽ để giúp các nhà tiếp thị, các nhà quản lý thương mại điện tử và chuyên gia CRM kết nối dữ liệu, dự đoán ý định người dùng với AI và điều phối các hành trình được cá nhân hóa trên quy mô lớn. Có khả năng tự phát triển mà không cần sự trợ giúp của IT hay chờ đợi nhiều tuần hoặc nhiều tháng với việc triển khai tốn kém, tốn thời gian.

Với nền tảng tiếp thị chéo kênh của Insider, bạn có thể

 • Mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn đến mọi nơi mà khách hàng mục tiêu của bạn có mặt
 • Tham gia vào các kênh bán hàng mới nổi như WhatsApp Business và Facebook Messenger
 • Tăng lòng trung thành với các phân tập hách hàng được dự đoán và chủ động hành động trước khi khách hàng chuyển đổi thương hiệu
 • Tăng giá trị đơn đặt hàng trung bình với các đề xuất được hỗ trợ bởi AI
 • Hợp nhất các nỗ lực tiếp thị xuyên các kênh để đạt tầm ảnh hưởng lớn hơn
 • Xem nhanh tất cả các chiến dịch của bạn đang hoạt động như thế nào trong một trang tổng quan

Các đối tác thực sự rất yêu thích chúng tôi

 • Hơn 1000 thương hiệu hàng đầu, bao gồm Singapore Airlines, Uniqlo, Samsung, IKEA, CNN, Nissan và Estée Lauder tin tưởng Insider sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của họ trên tất cả các kênh.
 • Chúng tôi giữ vị trí số 1 về mạng lưới tiếp thị trên thiết bị di động và Cá nhân hóa của G2 với xếp hạng 4,6 / 5, 17 quý liên tiếp
 • Và chúng tôi có vị trí vững chắc trong Gartner ‘s Magic Quadrant dành cho các Trung tâm tiếp thị đa kênh 2020

Trăm nghe không bằng mắt thấy. Đăng ký demo cá nhân hóa để thấy những điều ẩn giấu bên trong nền tảng của chúng tôi.

Nền tảng tiếp thị chéo kênh của Insider được trang bị đầy đủ các tính năng dễ sử dụng nhưng mạnh mẽ để giúp các nhà tiếp thị, các nhà quản lý thương mại điện tử và chuyên gia CRM kết nối dữ liệu, dự đoán ý định người dùng với AI và điều phối các hành trình được cá nhân hóa trên quy mô lớn. Có khả năng tự phát triển mà không cần sự trợ giúp của IT hay chờ đợi nhiều tuần hoặc nhiều tháng với việc triển khai tốn kém, tốn thời gian.

Với nền tảng tiếp thị chéo kênh của Insider, bạn có thể

 • Mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn đến mọi nơi mà khách hàng mục tiêu của bạn có mặt
 • Tham gia vào các kênh bán hàng mới nổi như WhatsApp Business và Facebook Messenger
 • Tăng lòng trung thành với các phân tập hách hàng được dự đoán và chủ động hành động trước khi khách hàng chuyển đổi thương hiệu
 • Tăng giá trị đơn đặt hàng trung bình với các đề xuất được hỗ trợ bởi AI
 • Hợp nhất các nỗ lực tiếp thị xuyên các kênh để đạt tầm ảnh hưởng lớn hơn
 • Xem nhanh tất cả các chiến dịch của bạn đang hoạt động như thế nào trong một trang tổng quan

Các đối tác thực sự rất yêu thích chúng tôi

 • Hơn 1000 thương hiệu hàng đầu, bao gồm Singapore Airlines, Uniqlo, Samsung, IKEA, CNN, Nissan và Estée Lauder tin tưởng Insider sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của họ trên tất cả các kênh.
 • Chúng tôi giữ vị trí số 1 về mạng lưới tiếp thị trên thiết bị di động và Cá nhân hóa của G2 với xếp hạng 4,6 / 5, 17 quý liên tiếp
 • Và chúng tôi có vị trí vững chắc trong Gartner ‘s Magic Quadrant dành cho các Trung tâm tiếp thị đa kênh 2020

Trăm nghe không bằng mắt thấy. Đăng ký demo cá nhân hóa để thấy những điều ẩn giấu bên trong nền tảng của chúng tôi.